Groen is Gaon

Strengere hygiënische voorschriften

Doel: Het risico op besmetting door verspreiding van het virus via contactoppervlakten of via besmet schoonmaakmaterieel, zoals doekjes, wordt geminimaliseerd.

Denk aan:

Bepalen van werkvolgorde tijdens schoonmaak, van schoon naar vuil en van boven naar beneden, en voldoende materieel

Bepalen van de frequentie van het desinfecteren van contactoppervlakten zoals deurklinken, lichtknoppen, knoppen van koffieautomaten

Voorzien in voldoende en geschikte middelen om contactoppervlakten, eigen werkplek en gemeenschappelijke gereedschappen te desinfecteren

Gebruik van een geschikt afwasprogramma met juiste duur en temperatuurinstelling