Groen is Gaon

Sanitaire voorzieningen en facilitaire ruimten

Doel: Het risico op besmetting tijdens het gebruik van sanitaire voorzieningen wordt geminimaliseerd en er wordt gezorgd voor voldoende afstand* bij in- en uitgaand verkeer.

Denk aan:

Zichtbaarheid of voorziening in gebruik is of niet

Markering van een wachtplek waarbij voldoende afstand* kan worden gehouden bij in-en uitgaand verkeer

Voorkomen van verspreiding van vocht door gebruik van de deksel, voordat het toilet
wordt doorgespoeld

Zorg voor een goede hygiëne, een schone ruimte en desinfectie van contactoppervlakten

*zoals aangegeven door het RIVM: minimaal 1,5 meter