Groen is Gaon

Monitoring van meldingen

Doel: Het risico op verspreiding van besmetting door (mogelijk) besmette personen wordt geminimaliseerd.

Denk aan:

Ontsmetten van contactoppervlakten in de ruimte(n) en ventileren zo snel mogelijk na vertrek van de (mogelijk) besmette persoon

Afspraak thuisquarantaine en nagaan welke personen in de nabijheid zijn geweest van de (mogelijk) besmette persoon en welke maatregelen getroffen moeten worden.

Doe dit met wijsheid en zorgvuldigheid en check de site van de autoriteit bescherming persoonsgegevens:
Het verwerken van medische gegevens
Als werkgever mag je geen medische gegevens van je personeel verwerken. Je mag werknemers dus niet vragen
naar hun gezondheid of een test afnemen ter controle (uitzonderingen gelden voor bepaalde beroepsgroepen
of de temperatuur opnemen. Het melden van ziekteverschijnselen* is gebaseerd op de vrijwilligheid van de
medewerker zelf en is een tijdelijke uitzondering op deze regel.
Het testen op COVID-19
Je mag werknemers niet zelf testen op COVID-19 (uitzonderingen gelden voor bepaalde beroepsgroepen). Je
kunt medewerker wel adviseren een (bedrijfs)arts te consulteren. De (bedrijfs)arts mag in overleg met de
medewerker wel testen op COVID-19.

*zoals aangegeven door het RIVM: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, kortademig, koorts etc