Groen is Gaon

Medewerkers en overleg

Doel: Het risico op onderlinge besmetting wordt geminimaliseerd door medewerkers met ziekteverschijnselen* vanuit huis te laten werken, groepen klein te houden en wisselingen in de samenstelling van de groep zo veel mogelijk te beperken

Denk aan:

Uitleg over procedure rondom het melden van COVID-19 gerelateerde ziekteverschijnselen*

Aandacht vragen voor de voorgeschreven maatregelen door het RIVM**

Werken in kleine groepen (eventueel in shifts) waarbij zo min mogelijk wisselingen plaatsvinden in de samenstelling van de groep

Overleg via online media, in aparte ruimte of locatie die daartoe is ingericht

Desinfectie van middelen die gemeenschappelijk worden gebruikt zoals een werkplek,gereedschappen, presentatiemiddelen en bedrijfsauto

*zoals aangegeven door het RIVM: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, kortademig, koorts etc.
**zoals aangegeven door het RIVM: geen handen schudden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes