Groen is Gaon

Externe dienstverleners op de werkplek

Doel: Het risico op besmetting door externe dienstverleners op de werkplek wordt geminimaliseerd door dienstverleners met ziekteverschijnselen* van afstand te laten werken, en wisselingen in de samenstelling van de groep te beperken.

Denk aan:

Uitleg over procedure rondom het melden van COVID-19 gerelateerde
ziekteverschijnselen*

Aandacht vragen voor de voorgeschreven maatregelen door het RIVM**

Bepaling werkplek(ken) en eventueel vast team waarbij zo min mogelijk wisselingen
plaatsvinden in de samenstelling van de groep

Overleg via online media, in aparte ruimte of locatie die daarop is ingericht

Desinfectie van middelen die gemeenschappelijk worden gebruikt zoals een werkplek,
gereedschappen, presentatiemiddelen en bedrijfsauto

Waar nodig worden deze punten aangevuld met de punten die gelden voor extern bezoek

*zoals aangegeven door het RIVM: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, kortademig, koorts etc.

**zoals aangegeven door het RIVM: geen handen schudden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes