Groen is Gaon

Extern bezoek

Doel: Het risico op besmetting door en van externe bezoekers wordt geminimaliseerd door het aantal bezoekers en de plaatsen waar bezoekers komen te beperken.

Denk aan:

Vaststelling van maximaal aantal bezoekers tegelijkertijd per locatie

Visuele aanduiding van zones waar bezoekers zich mogen bevinden en markering wachtplekken

Aandacht vragen voor de voorgeschreven maatregelen door het RIVM*

Aanduiding van voorziening waar handen gewassen kunnen worden

Procedure voor het aan- en afmelden

*zoals aangegeven door het RIVM: geen handen schudden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes