Groen is Gaon

De organisatie binnen het bedrijf

Doel : Binnen de organisatie is centraal overzicht over de (potentiële) aanwezigheid van besmettingen en COVID-19 gerelateerde maatregelen

Denk aan

Aanstellen van een centraal crisisteam

Communicatie over de maatregelen vanuit het RIVM en de symptomen* die duiden op (mogelijke) besmetting

Centraal punt per locatie en voor het totale bedrijf, waar overzicht is over alle meldingen van (mogelijke) besmetting

Een procedure rondom het melden van COVID-19 gerelateerde ziekteverschijnselen*

Afspraken over communicatie bij het werken vanuit huis

Procedure hoe te handelen bij een (mogelijke) besmetting

*zoals aangegeven door het RIVM: verkoudheid, keelpijn, niezen, hoesten, kortademig, koorts etc.