Groen is Gaon

BHV-organisatie volgens aangepaste werkwijze

Doel: Het risico op besmetting tijdens levensreddende handelingen wordt geminimaliseerd.

Denk aan:

Beperkende voorschriften met betrekking tot het (niet) aanraken en (niet) beademen van een slachtoffer, bepalen werkwijze reanimatie, gebruik Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM’s)

Zorg voor het wassen van handen direct na het uitvoeren van levensreddende handelingen en het verlenen van eerste hulp

Oproep van een gezinslid voor transport in het geval van niet levensbedreigende situaties, waarin een medewerker naar de eerste hulp gebracht moet worden